old city food tour logo

Old Food Tour

Exploring Historic Food Trails, Tastes and Traditions in Amsterdam

Overview

(Dutch follows English)

In the Golden Age food was at the heart of social, economic and political life in Amsterdam. Food was everywhere. Oxen walked the streets on their way to the cattle market on Spui. On Dam square, a large fish market took place daily and grains were traded at the Corn Exchange on Damrak. The history of Amsterdam, which developed from a small village along the river Amstel to becoming an international city during the Golden Age, is literally shaped by food.

Today, except from street names or plaques, the ancient food history of the city has almost completely disappeared. However, if we look at the morphology of Amsterdam’s streets, canals, alleys, squares and buildings, it is possible to trace back the signs of the old Amsterdam food past. Food supply, storage, transportation and consumption have always had an incredible cultural and social value, which is worth celebrating.

Since spring 2013, CITIES Foundation, in the framework of the project FARMING THE CITY, organizes the Old Amsterdam Food Tour. Walking through the old city center, we bring history back to life with stories, tasting experiences, tailored workshops, or just food talks. Starting April 2014, an all-new Old Food Tour map will be circulating the city. We present a full-page map highlighting 10 local entrepreneurs partnering with the tour and bits of historical information in both Dutch and English (map featured below). Along with the map, there is a bounty of information linking past to present and tantalizing your taste buds. We are excited to take the Old Food Tour to a new level – more below!

The map below is just a taste of what you can expect from this year’s Old Food tour: Book a tour to explore more!

Dutch:

In de Gouden Eeuw vormde voedsel het hart van het sociale, economische en politieke leven in Amsterdam. Voedsel was overal aanwezig. Ossen liepen door de straten op weg naar de veemarkt op het Spui, op de Dam vond dagelijks een grote vismarkt plaats en graan werd verhandeld in de korenbeurs op het Damrak. De geschiedenis van de stad, die zich ontwikkelde van een klein dorp langs de rivier de Amstel tot het centrum van internationale handel in de Gouden Eeuw, wordt letterlijk gevormd door voedsel.

Behalve terug te vinden in straatnamen en gevelstenen, is die geschiedenis grotendeels verdwenen uit het straatbeeld. Maar als we kijken naar het patroon van straten, grachten, pleinen en gebouwen, is het mogelijk om tekenen van het voedselverleden van Amsterdam terug te vinden. Bevoorrading, opslag, transport en consumptie van voedsel zijn altijd van grote culturele en sociale waarde geweest en het is de moeite waard om dat te vieren.

Sinds het voorjaar 2013 organiseert CITIES, in het kader van het project FARMING THE CITY, de Old Food Tour. Lopend door het oude stadscentrum, brengen we de geschiedenis tot leven met verhalen, proeverijen, workshops op maat en gesprekken over voedsel. In 2014 hebben we 10 ondernemers geselecteerd vanwege hun speciale relatie met de lokale voedselgeschiedenis of hun duurzame werkwijze. Samen met deze ondernemers hebben we een unieke ervaring ontwikkeld voor iedereen: deze kaart laat niet alleen zien waar deze ondernemers zich nu bevinden, maar introduceert ook verschillende historische locaties die verbonden zijn met voedsel.

Deze kaart is slechts een voorproefje van wat u dit jaar kunt verwachten van de Old Food Tour: boek een Food Tour om het hele verhaal te horen!

Old City Food Tour map image

Write to FOODTOUR@FARMINGTHECITY.NET to book your Old Food Tour to discover Amsterdam from a new perspective. From 2 to 20 people, we are able to accommodate anyone’s needs including workshops, lectures and food activities. The tour can be tailored for children, couples, adults, foodies, co-workers, tourists and just curious urban explorers.

CITIES Foundation is an independent urban research platform, which drives innovation in city life, policy and practice www.citiesthemagazine.com

FARMING THE CITY is an ongoing project exploring the relationship between the localization of the food cycle and urban development www.farmingthecity.net

Supported by Stadsdeel Amsterdam Centrum and the network of local entrepreneurs featured on the map.

*View our 2014 Old Food Tour and Old Food Market report: The “Evaluatieverslag Old Food Tour Cultuurbudget 2014″ (downloadable PDF – in Dutch):

Official Old Food Tour/Market report 2014

Dutch:

Boek je Old Food Tour door te schrijven naar foodtour@farmingthecity.net en bekijk Amsterdam met nieuwe ogen. Voor groepen van 2-20 personen kunnen we aan ieders wensen tegemoet te komen, inclusief workshops, lezingen en activiteiten. De tour kan op maat worden gemaakt voor kinderen, stelletjes, volwassenen, foodies, collega’s, toeristen en andere nieuwsgierige stedelingen.

CITIES Foundation is een onafhankelijk onderzoeksplatform, dat innovatie in het stedelijk leven, beleid en de praktijk aanjaagt. www.citiesthemagazine.com

FARMING THE CITY is een doorlopend project dat de relatie tussen lokalisering van de voedselketen en stedelijke ontwikkeling onderzoekt. www.farmingthecity.net

Ondersteund door Stadsdeel Centrum en het netwerk van lokale ondernemers, te vinden op de kaart.

*View the “Evaluatieverslag Old Food Tour Cultuurbudget 2014″ (downloadable PDF):

Official Old Food Tour/Market report 2014